Thomas Kemme Architecten. Stijl-loos en niet vooringenomen. 's-Hertogenbosch.

BUREAU

Sinds 1995 werken wij aan zeer verschillende projecten en stedelijke studies, projectmatige- en particuliere woningbouw, kantoren en hergebruik van monumenten, en in onderwijs en welstandszorg.
Bijzondere aandacht gaat uit naar wat gegeven is, naar de beweegredenen van bouwers en van opdrachtgevers, en naar bijvoorbeeld de zonnestand op locatie. Wij bevragen de opgave om tot gefundeerde keuzen te komen. Zo kan een helder idee ontstaan dat leidraad vormt tijdens een bouwproces. Deze aanpak ziet uit naar oorspronkelijk en vanzelfsprekend resultaat.