Thomas Kemme Architecten. Stijl-loos en niet vooringenomen. 's-Hertogenbosch.

geschakelde woonhuizen De Vijfhoek, Deventer

De Tweeling bestaat uit geschakelde vrije-sectorwoningen met een tuinkamer of praktijkruimte op de beganegrond. De huizen hebben vrijwel geen tuin; de woonlaag bevindt zich op de 1ste verdieping en beschikt over een hoog inpandig dakterras. Ook de slaapkamers op de 2de verdieping grenzen aan deze buitenruimte.

In de groenstrook langs de Gooikersdijk is stedenbouwkundig gestreefd naar een reeks elementen die tezamen een ‘front’ vormen. Zij worden respectievelijk Tweeling, Poort, Verbinding, en Villa genoemd. Om de Tweeling enige zeggingskracht te geven, is gezocht naar sterke onderlinge samenhang, maar ook naar verankering in de situatie.
De twee huizen staan loodrecht op elkaar, en kijken als het ware van elkaar weg. Op het eerste gezicht zijn ze identiek, en slechts wisselend georiënteerd. Door de terugliggende plint lijken de strak rode blokjes los op het gras te zijn geplaatst. Maar de huizen zijn verschillend van afmeting, en zijn met lange lage muren en garages geschakeld. Deze schuin geplaatste aarde-kleurige wanden volgen enerzijds de knik in de Gooikersdijk, en anderzijds markeren zij met het slootje en de knotwilgen een ‘plek’. Dat wereldje aan ‘de andere kant’ van de sloot, maakt dit landschappelijk relict met wilgen betekenisvol voor wandelaars op de dijk.

Bewoners hebben de entree aan één kant van de schuine muur, en privéruimten aan de andere kant. De schuinte ordent de belevingswereld, en bewoners klimmen als het ware over de muur naar hun woonkamer.

In samenwerking met Pieter van Kruysbergen.

PUBLICATIES:
in boek Skins for Buildings | The Architect's Materials Sample Book, BIS Publishers, juni 2004
in boek De Vijfhoek, een nieuwe tuinstad in Deventer, maart 2001, door Piet Vollaard e.a.
Lappendeken van gekamde mortel in Detail in Architectuur, april 2001