Thomas Kemme Architecten. Stijl-loos en niet vooringenomen. 's-Hertogenbosch.

Nsundane Junior High School, Bukalo, Namibia

In de Caprivi-strook ligt Bukalo in een van de armste delen van Namibië. De stichting TASK (The African School Key) heeft hier een ‘ambachtschool’ gebouwd. Vier lokalen waar jongens en meisjes les krijgen; kinderen die na de basisschool buiten de boot dreigen te vallen omdat de middelbare school te hoog gegrepen is. TASK wil ze een kans geven en Bukalo grijpt die met beide handen aan. Onderwijzers zijn opgeleid aan UNAM-universiteit in Katima Mulilo. TASK garandeert voor tien jaar het onderhoud van de school én de lesmaterialen, en is actief betrokken bij het in-praktijk-brengen van theorie.
De school is opgeleverd en geopend in 2015.

TASK kent geen ‘strijkstok’. Alle ingebrachte gelden worden gebruikt voor het realiseren van de school.
Bestuurders of medewerkers van de stichting krijgen geen enkele vergoeding. Jaarlijks wordt een accountantsverklaring opgesteld die openbaar is. Ook accountant en architect werken kostenloos mee.

zie ‘www.taskweb.nl’ en ‘TASK is op Facebook’
filmpje ‘vocational school in Bukalo’
opening 10 april 2015 op ‘NBC-journaal (Namibian Broadcasting Corporation)’

PUBLICATIES:
'Brabants Dagblad', 25 februari 2014